Kolberg Gård

Kart

Slik finner du frem:

Se kart på Gulesider eller på Google Maps.

OBS:
Kartene viser 2 veier frem til Kolberg Gård.
Det er veien via Søndre Kolbergvei (nærmest Kongsberg), som må benytter.
Veien via Nordre Kolbergvei er en traktorvei, og kan ikke benyttes for biltrafikk.

Ta gjerne med deg en utskriftsvennlig versjon av veibeskrivelse, adresse og kontaktopplysninger.